Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

SeventeenRed
20:45
Just stop your crying, i t’s a sign of the times. W e gotta get away from here, w e gotta get away...
Just stop your crying,  it will be alright.  They told me that the end is near, w e gotta get away from here, we gotta get...
— 6
SeventeenRed
20:38
SeventeenRed
20:38
3098 6599
20:38
SeventeenRed
20:38
20:34
SeventeenRed
20:34
Przychodzi taki moment, że siadasz, załamujesz ręce i płaczesz, bo mimo ciągłego ogarniania, działania i robienia rzeczy, nic nie jest zrobione.
SeventeenRed
20:34
SeventeenRed
20:34
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
20:31
SeventeenRed
20:28

April 21 2017

SeventeenRed
20:47
Kurczy, kurczy się czas...
— 7
Reposted bymaple-leaf maple-leaf

April 19 2017

SeventeenRed
13:04
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
SeventeenRed
13:02
Reposted fromoll oll viasandycopper sandycopper
13:02
6290 06cf 500
SeventeenRed
13:01
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix vianothingcansaveyou nothingcansaveyou

April 17 2017

17:25
0322 f2fb 500

danofthebastille:

* ✫ . ˚ ✵ · some space things ⊹ . ˚ ⋆ . · . 

April 16 2017

SeventeenRed
21:09
3716 3793
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamaple-leaf maple-leaf

April 12 2017

SeventeenRed
16:09
Reposted frommuladhara muladhara viacudoku cudoku
SeventeenRed
16:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl