Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

SeventeenRed
18:04
Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart... cause love comes slow and it goes so fast
— And you let her go
Reposted byfrytkatosiav2px

April 24 2018

SeventeenRed
19:55
Ogłaszam ten dzień dniem klęski komunikacji międzyludzkiej
Reposted bylovesweets lovesweets

April 23 2018

SeventeenRed
16:43
Przeraża mnie, jak szybko potrafiłam przejść z zauroczenia w odrazę
Reposted byBloodEvelottibluebellpersona-non-gratadissapointedbutnotsuprisedviolethill
SeventeenRed
16:40
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
SeventeenRed
16:40

April 22 2018

SeventeenRed
11:51
Mam wciąż bezczynne ręce i puste mam ramiona
— jesteś wciąż nie moja
Reposted bylisiazupalottibluebellcreepandweirdo

April 20 2018

SeventeenRed
19:10
7055 bc69 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianothingforyou nothingforyou
SeventeenRed
19:07
SeventeenRed
19:06
8663 ea9e
Reposted fromallnight allnight vianothingforyou nothingforyou
SeventeenRed
18:59
8803 8ff3
Reposted from4777727772 4777727772 vianothingforyou nothingforyou
SeventeenRed
18:53
To magiczne, gdy w ciągu jednego dnia w twoim życiu dzieje się tyle, że parę godzin spędzasz na opowiadaniu o nim innym

April 18 2018

SeventeenRed
12:07

April 16 2018

SeventeenRed
18:27
Today is gonna be a good day
Don't care what anybody else say
Reposted bylittledisappointmentsworthitupintheskyfreewayinto-blackfou
SeventeenRed
18:26
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy viaMerrry98 Merrry98
SeventeenRed
18:26
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viaMerrry98 Merrry98

April 15 2018

SeventeenRed
14:15
Coraz więcej myśli w głowie nie o Tobie mam
Reposted byinspiracyjna inspiracyjna
SeventeenRed
14:15
3471 d87f 500
"My body is a cage.But my mind holds the key"  (Anonymous)
Reposted fromnazarena nazarena viasatyra satyra

April 11 2018

SeventeenRed
12:42

Wiosną zawsze najbardziej doskwiera mi to, że nigdy nie byłam z nikim w związku. Nie wiem, jak to działa, że wraz z pojawieniem się cieplejszych dni te wszystkie słodkie, trzymające się za rączki pary wypełzają, skąd tylko się da. Gdzie oni się chowali przez zimę?! I tak sobie na nich patrzę i najpierw się cieszę ich radością, a potem momentalnie potrafię się rozpłakać, bo tak cholernie im zazdroszczę. Zawsze z takim utęsknieniem czekam na wiosnę, bo wydaje mi się, że będzie chciało mi się bardziej. A tymczasem idę sobie po rozgrzanym chodniku, wdychając tę duchotę i płaczę. Jakie szczęście, że wiosną można bezkarnie ukrywać łzy za okularami przeciwsłonecznymi...

Reposted bybunchofdianthuses bunchofdianthuses
SeventeenRed
12:41
All the people I knew aren’t who they used to be

April 08 2018

SeventeenRed
11:40
One thing that remains the same, you're still a picture in a frame
— it's been four years...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl