Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

SeventeenRed
15:24
9391 228d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan
SeventeenRed
15:24
6238 2841
Reposted fromOpaaal Opaaal viaSkydelan Skydelan
SeventeenRed
15:23
SeventeenRed
15:23
4175 a6e5 500
SeventeenRed
15:23
8901 a762
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola

May 21 2017

18:48
2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaMerrry98 Merrry98
SeventeenRed
18:46
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
SeventeenRed
18:42
kim jesteś
masz dłonie jak Księżyc
który oświetla mi ciemną noc
usta słodkie
trochę od cukru a trochę z miłości
moje ciało jest świątynią
nie możesz tak po prostu do niej wejść
bądź cierpliwy
choćbyś był na końcu świata
ja Cię znajdę i do Ciebie wrócę
ale na razie muszę wrócić
sama do siebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
SeventeenRed
12:05
Play fullscreen
'Tongue-tied like we've never known'
SeventeenRed
12:00
5527 fd22

May 18 2017

SeventeenRed
18:33
6455 378b 500
rose frantzen.
Reposted fromrol rol
SeventeenRed
18:33
8920 0e67 500
w dupie.
Reposted fromrol rol
SeventeenRed
18:32
9352 dd09 500
Reposted fromrol rol
SeventeenRed
18:32
5993 c82a 500
J. W. Waterhouse
Reposted fromrol rol
SeventeenRed
18:31
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viapatrzpodnogi patrzpodnogi
18:30
3737 7984
Reposted fromblutelf blutelf viapatrzpodnogi patrzpodnogi
18:20
2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viapatrzpodnogi patrzpodnogi
SeventeenRed
18:20

Właśnie nadeszło kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromdonniedarco donniedarco viapatrzpodnogi patrzpodnogi
18:19
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viapatrzpodnogi patrzpodnogi
SeventeenRed
18:14
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl