Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

SeventeenRed
11:36
Odsłanianie swoich słabości to proszenie się o przykrość
— John Green
Reposted bymrs-cosmosAvinashi
SeventeenRed
11:35
'ja' to najtrudniejsze słowo do zdefiniowania
— 'Żółwie aż do końca'
Reposted bymrs-cosmosupintheskyanorexianervosa12czerwcaToshidancingwithaghostcrispybonesfemme-fatalBloodEveKabaNewLifeUnknownMind

July 15 2018

SeventeenRed
09:41
mężczyznom czegoś brakuje, nawet tym najsympatyczniejszym
— M. A.
Reposted bynothingcansaveyouwikszmrs-cosmos

July 13 2018

SeventeenRed
20:40
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Reposted bylottibluebellgabryniaottaktarczynpiehusakyszbadbloododysseyczterywiekipozniejonlyhedoneyoannZoonk11Ceselinepoczekalniaduszsurrealistycznazombiehuntersatyrlanecharlotte99walkthemoonniespokojna-duszablocked

July 03 2018

SeventeenRed
17:25
To, co uczyniliśmy dla siebie, umrze razem z nami. To, co zrobiliśmy dla innych i świata, przetrwa wieki
— Albert Pike
Reposted byguerrierainmybetterworldzupamarzencarmenlunacudokukudiowieczkapikkumyytoffifeeAzumi

June 23 2018

SeventeenRed
20:03
Dobry wieczór, Piękna, czy byłabyś w stanie mnie pokochać?
SeventeenRed
19:24
SeventeenRed
19:23

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

SeventeenRed
19:22
SeventeenRed
19:20
SeventeenRed
19:19
SeventeenRed
19:19
7804 fb7a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapatyna patyna
SeventeenRed
19:18
1687 c15e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viapatyna patyna

June 21 2018

SeventeenRed
07:29
4442 eeec
SeventeenRed
07:10
Dawno mnie w życiu nic pozytywnego nie jebło, ubolewam nad tym wielce
Reposted bypatyna patyna

June 20 2018

SeventeenRed
18:21
Leave me alone, let me live my life
— Anne-Marie-Queen
SeventeenRed
18:19
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viapersona-non-grata persona-non-grata
SeventeenRed
13:07
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viapyotrus pyotrus

June 09 2018

SeventeenRed
19:50
5843 659f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo

June 04 2018

SeventeenRed
20:27
Dziś za maskarę posłużyły mi własne łzy. Nie zdawałam sobie sprawy, jak pięknie rzęsy układają się pod ich wpływem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl