Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

15:49
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaSkydelan Skydelan
SeventeenRed
15:47

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaSkydelan Skydelan
SeventeenRed
15:46
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaSkydelan Skydelan
SeventeenRed
15:45
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
SeventeenRed
15:45
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaSkydelan Skydelan
SeventeenRed
15:44
SeventeenRed
15:43
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSkydelan Skydelan
15:39
7323 4877 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck
SeventeenRed
15:36
Promise me no promises

June 24 2017

19:48
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viathauturien thauturien
SeventeenRed
19:45
0776 bd85
Reposted fromGIFer GIFer viaizzy13violinzz izzy13violinzz
SeventeenRed
19:45
SeventeenRed
19:44
6794 2995
Workout!
19:38
4319 20ea 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viaizzy13violinzz izzy13violinzz
19:36
6315 2038
Reposted fromamatore amatore viaizzy13violinzz izzy13violinzz
SeventeenRed
19:33
Who knows
Is this the start of something wonderful and new?
Or one more dream that I cannot make true
— Ryan Gosling - City of Stars
Reposted fromnebthat nebthat viashessodown shessodown
SeventeenRed
19:32
Gdy tak stałem przy niej, oddychając wraz z nią, gdy wsłuchiwałem się w ciszę, nagle uświadomiłem sobie, że być może nie ma dwóch równie pięknych słów jak te. "Mamy czas"
— gorzej jak się okazuje, że jednak się tego czasu nie ma... puf
Reposted byshessodownmiss-recklessguerrierakrolfasolekAliceInKillingLand

June 17 2017

SeventeenRed
18:27
2947 1c9a 500
Reposted byizzy13violinzzthauturienthtwins4ever

June 13 2017

SeventeenRed
10:59
7824 c875 500
Reposted fromhagis hagis viagdziejestola gdziejestola

June 11 2017

SeventeenRed
19:19
Z czasem przyzwyczajamy się do wszystkiego.
— Simon Beckett
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl