Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

14:31
5674 0d73 500
Reposted frombrumous brumous
14:31
5670 0052 500
Reposted frombrumous brumous

September 20 2017

SeventeenRed
21:29
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana
SeventeenRed
21:26
4371 39bd 500
Reposted fromteijakool teijakool viahagis hagis
SeventeenRed
21:25
Zakochaj się, gdy będziesz gotowa, a nie samotna.
— tak mówią
Reposted frommysoul mysoul viaguerriera guerriera
SeventeenRed
21:25
dear attractive people
Reposted fromDeva Deva viakikkeer kikkeer

September 19 2017

SeventeenRed
20:20
2222 d21d
SeventeenRed
20:19
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
SeventeenRed
20:17
9765 4b72 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii vianiskowo niskowo
SeventeenRed
20:16
0806 0806
20:15
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viainsanedreamer insanedreamer
SeventeenRed
20:14
SeventeenRed
20:13
Ale ja chyba nie zawsze wiedziałem, jak troszczyć się o Ciebie.
— Mały Książę
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
SeventeenRed
05:50
2623 2019

September 18 2017

SeventeenRed
19:58
6229 9f8f
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viahipotermiia hipotermiia
SeventeenRed
19:58
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viabealobster bealobster
SeventeenRed
19:52
Może problem ze mną jest taki, że ja nie szukam miłości, tylko po prostu kogoś do przytulania, głaskania i trzymania za rączkę
Reposted bynoquestions noquestions

September 16 2017

SeventeenRed
07:12
Spróbuj jeszcze raz od nowa, może się uda. A może się nie uda... spróbuj
— Chciałabym, żeby ta piosenka była moim usprawiedliwieniem
Reposted bymisne misne

September 13 2017

SeventeenRed
22:16
8897 b74d
Reposted froma-antimatter a-antimatter
SeventeenRed
22:14
Potrzeba snu to odpowiedź organizmu na stres i ból.
Dziewiąty dzień urlopu, średnio jedenaście (w porywach do szesnastu) godzin spania na dobe plus drzemki
— a maj nadal nieodespany, nadal boli jak cholera
Reposted fromrawwwr rawwwr viaa-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl