Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

SeventeenRed
10:49
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove vianiskowo niskowo
SeventeenRed
10:46
SeventeenRed
10:46
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran vianiskowo niskowo
SeventeenRed
10:45
4963 f284
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
SeventeenRed
10:45
Nie umiem rozmawiać z ludźmi.
— A mój ulubiony kod w GTA to wyludnione miasto i mgła.
Reposted fromrawwwr rawwwr vianiskowo niskowo
10:44
7757 a9e0
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianiskowo niskowo
SeventeenRed
10:41

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver vianiskowo niskowo
SeventeenRed
10:40
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg vianiskowo niskowo

July 11 2017

SeventeenRed
18:46
JAK SPŁAWIĆ FACETA W DWIE MINUTY? Musisz dać mu gadać, musisz się nasłuchać jaką to jesteś zakłamaną małolatą, która nie wie czego chce w życiu, a potem z uśmiechem na ustach przyjąć najchłodniejsze 'trzymaj się', jakie kiedykolwiek ktokolwiek słyszał
Reposted byniskoworozemocjonowana

July 10 2017

20:21
5086 5899
SeventeenRed
20:21
2023 9569
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagdziejestola gdziejestola

July 08 2017

SeventeenRed
21:05
czasami jestem wyłącznie leżeniem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaupinthesky upinthesky
SeventeenRed
21:03
8361 9317
Reposted fromretaliate retaliate viaupinthesky upinthesky
21:03
2617 6bf3
Reposted fromLittleJack LittleJack viaupinthesky upinthesky
SeventeenRed
21:03
0573 6619
Reposted fromoutline outline viaupinthesky upinthesky
SeventeenRed
21:01
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viatak-niewiele tak-niewiele
SeventeenRed
21:00
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
20:59
5107 1fb1
Reposted fromunco unco viatak-niewiele tak-niewiele
SeventeenRed
20:59
Myliłam myśląc, że Ty i ja, że to jeszcze możliwe.
Czekałam aż się odezwiesz, bo hodowałam w sobie złudzenie, że raz niedokończoną sprawę można jednak doprowadzić
do szczęśliwego końca i spróbować ponownie stanąć na swojej drodze. Odezwałeś się, kiedy już straciłam na to nadzieję i tak w zasadzie nic już nie wiem.
Wszystko czego byłam pewna zaledwie kilka tygodni temu przepłynęło mi przez palce. Miałam pełne dłonie słów,
które tak bardzo chciałam Ci dać, a nigdy nie miałam na to odwagi. Teraz nie mam nic, nic już nie wiem.
Czuję, że za bardzo się zmieniliśmy przez te kilka lat.
Chciałam mieć znów dawnego Ciebie, szalonego naukowca, który nie umie pogodzić się ze światem gdzie nikt nie potrafi go zrozumieć i któremu to zrozumienie właśnie teraz gotowa jestem dać, chciałam znowu tego chłopaka, którego znałam dwa lata temu.
Okazało się, że jego już nie ma. Jest mężczyzna, liczący zyski, skupiony na pracy. Jest człowiek, którego zupełnie nie potrafię zrozumieć. 
Chyba zbyt późno do Ciebie dorosłam...
— przemyślenia wieczorne o mnie, Tobie i naszych powrotach
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele
20:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl