Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

10:59
3160 636f 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies
SeventeenRed
10:58
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viapuszkamileny puszkamileny
SeventeenRed
10:58
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viapuszkamileny puszkamileny
SeventeenRed
10:58
0597 cb81 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapuszkamileny puszkamileny
SeventeenRed
10:58
Reposted fromFlau Flau viapuszkamileny puszkamileny
SeventeenRed
10:57
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viamesoute mesoute

July 19 2017

SeventeenRed
20:58
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle viapuszkamileny puszkamileny
20:47
6949 0e84

d-o-l-c-e:

poppyclub:

so smooth…

Reposted frombackground background viapuszkamileny puszkamileny
SeventeenRed
20:46
20:40
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viapuszkamileny puszkamileny

July 18 2017

SeventeenRed
19:31
The more I want in, the more I want in, the less I know, the less I know. I'll be alone...
— Happy b-day to beautiful sunshine who showed me their music
SeventeenRed
17:13
9302 221a
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viamaple-leaf maple-leaf
SeventeenRed
17:12
'Dozgonne' to takie ogromne, mocne, zobowiązujące określenie. Chciałabym poczuć kiedyś coś dozgonnego...
Reposted bypuszkamileny puszkamileny

July 17 2017

SeventeenRed
20:15
SeventeenRed
20:13
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viabiianca biianca
SeventeenRed
20:13
0639 8a45
Reposted fromnenya nenya viaszydera szydera
20:10
0252 5eda
Reposted fromirmelin irmelin viaszydera szydera
SeventeenRed
20:02
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy vianieobecnosc nieobecnosc
SeventeenRed
20:00
1696 0624 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaImaginationMika ImaginationMika
SeventeenRed
19:59
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromrawwwr rawwwr viaKisune Kisune
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl