Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

SeventeenRed
20:05
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die vianoquestions noquestions
SeventeenRed
20:05
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa vianoquestions noquestions
SeventeenRed
10:27
Czasem bywa, że nic nie dzieje się tak, jak się spodziewamy
— Hardy 'Z dala od zgiełku'
Reposted byeternaljourneynoquestions48hrsagatojaalottibluebelllekkaprzesadanieobecnoscbezsennaanecianowfunnybryana

July 31 2017

SeventeenRed
07:48
4594 5891 500
Rozmawiajcie ze sobą.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawiksz wiksz
SeventeenRed
07:45
Jeszcze nie czas... I jeszcze nie teraz
— Radek (stara-nowa miłość)
Reposted bykrolfasoleklottibluebell
07:43
SeventeenRed
07:42
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viawiksz wiksz
SeventeenRed
07:41
8939 0f93 500
07:38
SeventeenRed
07:38
4995 8a46 500
SeventeenRed
07:36
SeventeenRed
07:34
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaBloodEve BloodEve
SeventeenRed
07:32
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBloodEve BloodEve
SeventeenRed
07:32
3088 6616 500
Reposted fromsarazation sarazation viaBloodEve BloodEve
SeventeenRed
07:32
3646 4539 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaBloodEve BloodEve
SeventeenRed
07:32
Ludzie są tacy zaskoczeni, kiedy nagle zaczynasz z nimi postępować tak, jak oni z Tobą.
— Zbigniew Boniek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaBloodEve BloodEve
07:30
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant vianojka nojka
SeventeenRed
07:29
4642 51c6
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vianojka nojka
07:29
0025 e5b3
SeventeenRed
07:27
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne vianojka nojka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl