Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

SeventeenRed
19:22
SeventeenRed
19:20
SeventeenRed
19:19
SeventeenRed
19:19
7804 fb7a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapatyna patyna
SeventeenRed
19:18
1687 c15e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viapatyna patyna

June 21 2018

SeventeenRed
07:29
SeventeenRed
07:10
Dawno mnie w życiu nic pozytywnego nie jebło, ubolewam nad tym wielce
Reposted bypatyna patyna

June 20 2018

SeventeenRed
18:21
Leave me alone, let me live my life
— Anne-Marie-Queen
SeventeenRed
18:19
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viapersona-non-grata persona-non-grata
SeventeenRed
13:07
jeśli chcesz możesz przyjść
kupić wino, zostać na noc
Reposted fromnegation negation viapyotrus pyotrus

June 09 2018

SeventeenRed
19:50
5843 659f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo

June 04 2018

SeventeenRed
20:27
Dziś za maskarę posłużyły mi własne łzy. Nie zdawałam sobie sprawy, jak pięknie rzęsy układają się pod ich wpływem

June 03 2018

SeventeenRed
05:22
"Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum

June 02 2018

SeventeenRed
19:50
Chciałabym móc się całować, tak jak to robię w snach. Jestem świetna w pocałunkach nie na jawie
Reposted bylottibluebell lottibluebell

May 29 2018

SeventeenRed
17:16
Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok

May 24 2018

SeventeenRed
18:16
To nie jest tak, że nie chcę walczyć. Nie znaczy to też, że się poddałam. Nigdy nie miałam zamiaru kogoś zmuszać do siebie. Zawsze pragnęłam szczęścia drugiej osoby mimo, że nie kończyło się przez to dla mnie szczęśliwie
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
SeventeenRed
18:14
Brak okularów sprawił, że zdiagnozował swój życiowy problem: krótkowzroczność. Był krótkowzroczny. Przyszłość leżała przed nim - nieuchronna, a jednocześnie niedostrzegalna
— 19 razy Katherine
Reposted byultraviolet ultraviolet
SeventeenRed
18:08
6509 01f6 500
Reposted fromseaweed seaweed viawiksz wiksz

May 22 2018

SeventeenRed
18:34
I don’t know who I am, but I know who I’m not
— Jupiter
Reposted bymesoute mesoute

May 21 2018

SeventeenRed
18:54
Zapomniałam, jakie poniedziałki potrafią być wyniszczające psychicznie
Reposted bymrs-cosmospensievewabnicu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl