Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

SeventeenRed
19:04
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianiskowo niskowo

February 11 2020

SeventeenRed
17:09
Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać
— 'Chodź ze mną'
Reposted byniskowoatagaMartwa13nyaako12czerwcainto-blackareyoumine

February 05 2020

SeventeenRed
11:15
1737 d425 500
Little Women
Reposted bythauturienhashhashM3lk0r

January 28 2020

SeventeenRed
21:24
I like the way you blush
— 'new girl' Finneas
Reposted byguerriera guerriera

January 23 2020

SeventeenRed
17:03
I don't know about you, but I'm feelin' 22

January 09 2020

SeventeenRed
14:39
Cause everybody wants something from me now and I don't wanna let 'em down
— billie
SeventeenRed
14:36
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued

January 04 2020

SeventeenRed
12:56
1921 9b34 500
SeventeenRed
12:55
W tym tempie bardzo łatwo można się zgubić, uciekaj w miejsca gdzie są oazy spokoju ducha
— 'Oaza spokoju' Kamil Bednarek
Reposted byatagacharlotte99

January 01 2020

SeventeenRed
21:15
And it feels like yesterday was a year ago
— 'everything i wanted' billie
Reposted byczterywiekipozniejoutofmyheadBetterDaysmoglismywszystkoabsolutelyfuckingnotsmutnyziemniakjustmineheavencanwaitknguEldharjarrzytaOkruszek

December 30 2019

SeventeenRed
16:02
Zabierz mnie tam, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą
— 'Tam gdzie jest nudno, ale gdzie będziemy szczęśliwi' The Dumplings
Reposted bynotyourstrawberrypodkreslajmniepchamtensyfheavencanwaitjestnamdzisiajsmutnohrafnSilentRulecarmenlunaerrortryagainthoruviel

December 26 2019

SeventeenRed
15:56
6736 401b 500
Reposted fromnutt nutt viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
15:48
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viaegzystencja egzystencja
SeventeenRed
15:42
Dom jest tam, gdzie nie trzeba wciągać brzucha
— cytat z durnej polskiej komedii romantycznej z Karolakiem
Reposted bynotyourstrawberryatagacharlotte99justonebullet

December 23 2019

SeventeenRed
21:24
Ktoś biega cały w snach, wygląda jak ja
— 'Domek z kart' Bartosz Deryło
Reposted byegzystencjaatagagrovlyataga

November 30 2019

SeventeenRed
09:01
I became such a strange shape from trying to fit in
— 'Wilson' Fall Out Boy
Reposted byBetterDays BetterDays

November 26 2019

SeventeenRed
20:00
If 'I love you' was a promise, would you break it if you're honest?
— would you?
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry

October 21 2019

SeventeenRed
19:33
I could drink the river and still die of thirst
— Finneas 'Shelter'

October 16 2019

SeventeenRed
19:19
Don't be that way
Fall apart twice a day
Got a mood that you wish you could sell
— idontwannabeyouanymore
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
SeventeenRed
19:17
Pytasz mnie czy ufam ludziom
Mówię, że nie bardzo
— Leh "26"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaupinthesky upinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl