Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2020

SeventeenRed
09:45
Wake me up in July
— Varsovie
Reposted bynothingcansaveyouwiksz
SeventeenRed
09:44
5439 5ea9 500
Reposted frompalesoap palesoap viafrytkatosia frytkatosia

March 15 2020

SeventeenRed
10:11
we do not remember days, we remember moments
— cesare pavese

March 05 2020

SeventeenRed
13:47
Może skończy się świat po zimie
Szanse przecież są dziś olbrzymie
— 'Zima' Paulista

February 24 2020

SeventeenRed
21:25
W twoim wieku o niczym nie miałem pojęcia. Ale dzisiaj wszyscy wiedzą wszystko i wszyscy mówią, mówią, mówią.
— 'Call me by your name' A. Aciman
Reposted bymyegoupintheskyfounotyourstrawberry
21:23
8311 d7f4 500
SeventeenRed
21:23

February 21 2020

SeventeenRed
16:47
W dzisiejszych czasach czasem nie mamy czasu się czuć
— Tu Okuniewska
Reposted byhormezacotarskyniskowohesiamelawalkthemooninto-blacksatyrlanepiehusrudelubiebadbloodbadbloodchceblantao5ranozmorainmybetterworldkotficasurprisemebitchiloveyoucompletelydifferent

February 17 2020

SeventeenRed
19:04
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianiskowo niskowo

February 11 2020

SeventeenRed
17:09
Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać
— 'Chodź ze mną'
Reposted byniskowoatagaMartwa13nyaako12czerwcainto-blackareyoumineja-sowa

February 05 2020

SeventeenRed
11:15
1737 d425 500
Little Women
Reposted bythauturienhashhashM3lk0r

January 28 2020

SeventeenRed
21:24
I like the way you blush
— 'new girl' Finneas
Reposted byguerriera guerriera

January 23 2020

SeventeenRed
17:03
I don't know about you, but I'm feelin' 22

January 09 2020

SeventeenRed
14:39
Cause everybody wants something from me now and I don't wanna let 'em down
— billie
SeventeenRed
14:36
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued

January 04 2020

SeventeenRed
12:56
1921 9b34 500
SeventeenRed
12:55
W tym tempie bardzo łatwo można się zgubić, uciekaj w miejsca gdzie są oazy spokoju ducha
— 'Oaza spokoju' Kamil Bednarek
Reposted byatagacharlotte99

January 01 2020

SeventeenRed
21:15
And it feels like yesterday was a year ago
— 'everything i wanted' billie
Reposted byczterywiekipozniejoutofmyheadBetterDaysmoglismywszystkoabsolutelyfuckingnotsmutnyziemniakjustmineheavencanwaitknguEldharjarrzytaOkruszekchceblantao5rano

December 30 2019

SeventeenRed
16:02
Zabierz mnie tam, gdzie głowa spokojna unosi się myślą czystą
— 'Tam gdzie jest nudno, ale gdzie będziemy szczęśliwi' The Dumplings
Reposted bynotyourstrawberrypodkreslajmniepchamtensyfheavencanwaitjestnamdzisiajsmutnohrafnSilentRulecarmenlunaerrortryagainthoruviel

December 26 2019

SeventeenRed
15:56
6736 401b 500
Reposted fromnutt nutt viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl